Provincie Antwerpen

10de plaats

Als appartementsbewoner en districtsschepen in Berchem ligt de klemtoon in de initiatieven die ik neem op verbinden. De buurt, de gemeente en mijn district moeten kansen bieden om te ontmoeten.
 
De bewoners van een groot appartementsgebouw kennen elkaar vaak niet. Hoogstens een goeiedag in gang. Daarom het initiatief van de Appartementsgazet, een gratis krantje dat stilstaat bij de eigenaardigheden van leven in een groot gebouw.
 
Mobiliteit is ook erg belangrijk. Een boodschappendienst met riksja’s, sociale verhuur van elektrische fietsen, marktbusjes en een buurtenbus zijn evidente keuzes. Je kan elkaar niet ontmoeten als je elkaar niet kan bereiken. Armoede en ouderdom zijn de grootste oorzaken van sociaal isolement. Dat moeten we kunnen doorbreken.
 
Daarom wil ik mijn schouders zetten onder een provincie die:
>> kansen geeft aan verenigingen in de provinciale domeinen. Een provincie die ruimte, infrastructuur en activiteiten aanbiedt om te verenigen. Want sterke verenigingen smeden sterke banden.
>> investeert in aangepast vervoer voor zij die minder mobiel zijn. Want ontmoetingen maken mensen sterker.
>> inzet op arbeidszorg, sociale economieprojecten en ondersteuning van jongeren met moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Want in onze provincie verdient elk talent een job.
 
Voor een provincie die verder blijft verbinden. Stad & rand, senioren & jongeren,... Sterke verenigingen zorgen voor sterke buurten & mensen.